STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE ȘI ARHEOLOGIE
(SCIVA)

revistă a institutului de arheologie vasile pârvan al academiei române

   

 

• Istoricul revistei

• „Domenii” și obiective

• Comitet și colegiu de redacție

• Indexarea revistei

 

Revista SCIVA este menită să transmită cititorilor de specialitate, dar și unui public mai larg, rezultate ale unor cercetări noi și originale, să supună reflecției sau dezbaterii opinii, teme și abordări inovatoare acoperind un spectru larg de domenii: pre- și protoistorie, epocile clasică și medievală, epigrafie, istoria artei, numismatică, sigilografie, metodologia cercetării, teorie și practică arheologică, cercetări complementare, realizate prin metode ale științelor naturale sau tehnice (antropologie fizică, arheozoologie, paleobotanică, geologie, arheometrie).
Publicând, alături de studii și note/discuții, și cronici anuale pe domenii de cercetare ori legate de derularea vieții științifice, rezumate ale tezelor de doctorat recent susținute, precum și recenzii critice și evocări ale personalităților care au influențat semnificativ dezvoltarea cunoașterii lumii antice și medievale pe teritoriul României, ca și istoria arheologiei, revista a fost și își propune să rămână unul dintre principalii comunicatori ai realizărilor și evenimentelor din domeniile pe care le reprezintă.