STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE ȘI ARHEOLOGIE
(SCIVA)

revistă a institutului de arheologie vasile pârvan al academiei române

   

 

• Istoricul revistei

• „Domenii” și obiective

• Comitet și colegiu de redacție

• Indexarea revistei

 

Revista SCIVA este indexată în următoarele baze de date și cataloage:


• ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
• MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals
• Pascal and Francis Bibliographic Databases
• Zeitschriften Datenbank (Staatsbibliothek zu Berlin - Deutsche Nationalbibliothek)
• Zenon (DAI)

* https://scholar.google.com/citations?user=YhmaXuMAAAAJ&hl=en