Informații pentru autori Procedura de evaluare Norme de redactare
 

 

Informatii pentru autori

 

Lucrările propuse spre publicare și corespondența legată de ele vor fi trimise pe adresa:

 

Dr. Oana Damian

Redactor șef, Studii și cercetări de istorie veche și arheologie

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române

Calea 13 Septembrie, nr. 13, cam. 332

050711 București, sector 5

e-mail: oanadamian63@gmail.com

 

Termenele și condițiile de prezentare a articolelor

 

Articolele complete (inclusiv ilustrația), însoțite de o scrisoare de intenție și un opis din partea autorului, vor propuse spre publicare, în format electronic și copie imprimată, până la data de 1 mai a fiecărui an. In scrisoarea sa, autorul trebuie să menționeze explicit că lucrarea nu a mai fost supusă altei publicări.

Opisul trebuie să conțină informații despre autor și afilierea sa instituțională, titlul și întinderea articolului, data încheierii redactării și data predării manuscrislului (a-f). De asemenea, el trebuie să conțină lista părților componente ale manuscrisului, cu trimiteri la paginile corespunzătoare din manuscris (1-10), după cum urmează:

 

Informații pentru înregistrarea ofertei de publicare (a-f)

a.

Numele autorului

 

b.

Adresa privată a autorului, e-mail

și telefon

 

c.

Afiliere instituțională

(instituția, cu date de contact, inclusiv electronic)

 

d.

Titlul articolului

(cu indicarea numărului total de pagini)

 

e.

Data încheierii redactării

 

f.

Data propunerii spre publicare

 

Descrierea manuscrisului (1-10)

1.

Text

 

2.

Ilustrație

 

3.

Tabele

 

4.

Lista abrevierilor

 

5.

Rezumat; max. 10 rânduri; limba română

 

6.

Cuvinte cheie; max. șapte; limba română

 

7.

Lista legendelor pentru ilustrație; limba română

 

8.

Rezumat; max. două pagini; limbile engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă

 

9.

Cuvinte cheie; max. șapte; aceeași limbă străină ca și rezumatul

 

10.

Lista legendelor pentru ilustrație; aceeași limbă străină ca și rezumatul

 

 

Dacă un articol este scris într-o limbă străină, componentele sale (5-7) trebuie să fie în aceeași limbă, iar componentele (8-10) în limba română.

 

Textele vor fi scrise cu font Times New Roman 12, la un rând, aliniate la stânga și nu vor depăși max. 3500 semne (inclusiv spațiile) pe pagina de format A4. Inceputul unui nou paragraf va fi indicat printr-un rând retras. Paginarea întregii lucrări se va face continuu. Notele infrapaginale trebuie să fie concise și numerotate continuu. Datele de contact ale autorului vor fi menționate înaintea primei note, fiind marcate printr-un asterisc.

SCIVA nu publică ilustrație color decât în mod excepțional. Pentru fotografiile alb-negru, se imaginile în tonuri de gri, cu o rezoluție de min. 300 dpi sunt considerate ca acceptabile. Pentru a preîntâmpina eventuale erori de tehnoredactare și a asigura corespondența între aceasta și listele cu legende explicative, este de dorit ca autorii să depună o ilustrație deja pusă în pagină.

 

Inainte de predarea manuscrisului, autorii sunt rugați să verifice cu atenție existența celor zece componente ale acestuia, corespondența între text și ilustrație sau tabele, precum și completarea integrală a notelor infrapaginale și a listei abrevierilor. 

 

Forma de prezentare a manuscriselor va respecta recomandările publicate în SCIVA 61, 3-4, 2010, 393-405 (Norme de redactare a manuscriselor) și aici. Redactorul șef își rezervă dreptul de a respinge articole incomplete sau care nu corespund normelor de redactare ale revistei.