STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE ȘI ARHEOLOGIE
(SCIVA)

revistă a institutului de arheologie vasile pârvan al academiei române

   

 

·         Norme de redactare

·         Trimiterea manuscriselor

·         Procedura de evaluare

·         Declarația de etică

·         Acord de publicare și drepturi de autor  ►

·         Șablon

 

ACORD DE PUBLICARE ȘI DREPTURI DE AUTOR

 (descărcare formular)

 Autorii care doresc să publice în paginile revistei Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA) declară că:

- manuscrisul nu conține date și imagini publicate anterior care nu au specificată sursa informației sau acordul proprietarului.

- forma finală a articolului este cea rezultată în urma procesului de recenzare și acceptată spre publicare de redacție.

- transferă instituției care editează revista drepturi depline de publicare, distribuire, indexare a manuscrisului, dacă acesta este acceptat spre publicare.

 Autorilor li se permite să:

- etaleze articolele publicate în paginile revistei pe site-uri web dedicate cercetătorilor, pe site-ul web instituțional sau pe cel personal.

- să folosească articolul (inclusiv imaginile, tabelele, graficele etc.) în cadrul unei teze de doctorat sau să-l dezvolte sub forma unui volum, cu condiția de a menționa prima sa publicare.

 Numele și prenumele autorului: ____________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________

Afilierea instituțională: ___________________________________________________________

Titlul articolului: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Semnătura autorului: ___________________

Data: ___________________