STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE ȘI ARHEOLOGIE
(SCIVA)

revistă a institutului de arheologie vasile pârvan al academiei române

   

 

·         Norme de redactare

·         Trimiterea manuscriselor

·         Procedura de evaluare

·         Declarația de etică  ►

·         Acord de publicare și drepturi de autor

·         Șablon

 

DECLARAȚIA DE ETICĂ

Revista Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA) publică lucrări inedite. Respectarea deontologiei profesionale, a eticii și integrității în cercetare și scriere reprezintă condiții esențiale pentru ca articolele să fie acceptate și publicate în paginile revistei noastre. SCIVA respinge ferm plagiatul.

Autorii vor declara: 1) că manuscrisul reprezintă munca lor originală, nu a fost publicat anterior și nu este trimis concomitent spre publicare altei reviste; 2) orice conflict de interese; 3) sursele de finanțare utilizate pentru desfășurarea cercetării și/sau pregătirea articolului. Dacă în cuprinsul manuscrisului au fost folosite lucrările, ideile și/sau cuvintele altor autori, acestea vor fi citate în mod corespunzător. Autorii au obligația de a semnala orice eroare sau inexactitate descoperită în articol și de a colabora cu membrii Comitetului de Redacție pentru a publica rectificarea necesară, retractare etc., după caz.

Redacția 1) va păstra confidențiale informațiile legate de manuscrisele primite spre publicare și discuțiile purtate cu referenții; 2) va selecta referenți care au expertiză în domeniu; 3) va solicita tuturor autorilor manuscrisului acordul pentru publicare; 4) va evalua manuscrisele suspectate de plagiat, iar dacă plagiatul se dovedește a fi real, acestea vor fi respinse; 5) va colabora cu autorii pentru a corecta erorile semnificative sau inexactitățile observate după publicarea lucrării (în numărul următor al revistei).

Referenții 1) vor informa Comitetul de Redacție al revistei SCIVA privitor la orice conflict de interese; 2) vor evalua manuscrisele pe criterii legate de conținutul lor științific; 3) au obligația de a aduce în atenția Comitetului de Redacție orice similitudine între manuscrisul evaluat și altă lucrare publicată; 4) nu vor contacta autorii fără permisiunea redactorului-șef; 5) vor păstra confidențiale toate informațiile legate de manuscris și nu le vor folosi în avantaj personal.