STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE ȘI ARHEOLOGIE
(SCIVA)

revistă a institutului de arheologie vasile pârvan al academiei române

   

 

·         Norme de redactare

·         Trimiterea manuscriselor

·         Procedura de evaluare

·         Declarația de etică

·         Acord de publicare și drepturi de autor

·         Șablon

 

În interval de o lună după data depunerii, articolele sunt supuse evaluării în cadrul comitetului de redacție sau în afara lui. Pentru fiecare se întocmesc referate (minimum două) care conțin aprecieri privind compatibilitatea articolului cu profilul revistei, relevanța temei în cadrul domeniului științific abordat, originalitatea cercetării și impactul rezultatelor obținute asupra cercetării din domeniu, precum și evaluarea nivelului științific al lucrării și eventuale sugestii privind îmbunătățirea sa. Fiecare referent optează pentru una dintre următoarele recomandări: 1) acceptarea articolului în forma prezentată; 2) acceptarea articolului după efectuarea de către autor a modificărilor propuse de referent; 3) respingerea articolului.

După primirea referatelor (întocmite într-un răstimp de cel mult șase săptămâni), redactorul-șef comunică, în scris, autorilor decizia sa privind reținerea sau respingerea lucrării, pe baza comentariilor formulate de referenți. Tot el solicită autorilor și efectuarea schimbărilor sugerate pentru îmbunătățirea articolului, în următoarele patru săptămâni. În cazul în care autorii depășesc timpul acordat pentru îmbunătățirea articolelor, publicarea acestora se amână pentru numărul următor al revistei.