STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE ȘI ARHEOLOGIE
(SCIVA)

revistă a institutului de arheologie vasile pârvan al academiei române

   

 

·         Norme de redactare

·         Trimiterea manuscriselor

·         Procedura de evaluare

·         Declarația de etică

·         Acord de publicare și drepturi de autor

·         Șablon

Lucrările propuse spre publicare vor fi trimise pe adresa:

dr. Oana Damian - Redactor șef, Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA)
e-mail: oanadamian63@gmail.com
sau

d
r. Raluca Kogălniceanu
-Secretar de redacție, Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA)
e-mail:
iab.redactie@gmail.com

 

 

 

Termenele și condițiile de prezentare a articolelor (versiune pdf.)

Articolele complete (inclusiv ilustrația), însoțite de o scrisoare de intenție și un opis din partea autorului/autorilor, vor fi propuse spre publicare, în format electronic, până la data de 1 mai a fiecărui an. În scrisoarea către Redacție, autorul/autorii trebuie să menționeze explicit că lucrarea 1) este originală și nu a mai fost supusă altei publicări; 2) respectă principiile de etică și deontologie profesională enunțate în Declarația de etică a revistei; 3) autorii nu solicită drepturi bănești.

 

Opisul trebuie să conțină informații despre autor/autori și afilierea instituțională, titlul și întinderea articolului (a-e). De asemenea, trebuie să conțină lista părților componente ale manuscrisului, după cum urmează:

 

Informații pentru înregistrarea ofertei de publicare (a-e)

a.

Numele autorului corespondent

 

b.

Adresa de e-mail a autorului corespondent

 

c.

Afilierea instituțională (instituția, cu date de contact, inclusiv electronic)

 

d.

Numele și afilierea instituțională a coautorilor, dacă este cazul (instituția, cu date de contact, inclusiv electronic)

 

e.

Titlul articolului (cu indicarea numărului total de pagini)

 

Descrierea manuscrisului (1-10)

1.

Text

 

2.

Ilustrație

 

3.

Tabele

 

4.

Lista abrevierilor

 

5.

Rezumat (max. 250 de cuvinte în limba română)

 

6.

Cuvinte cheie (max. șapte; limba română)

 

7.

Lista legendelor pentru ilustrație (în limba română)

 

8.

Rezumat (max. 250 de cuvinte în limba englez㠖 obligatoriu, franceză sau germană)

 

9.

Cuvinte cheie (max. șapte; limba engleză)

 

10.

Lista legendelor pentru ilustrație în limba engleză

 

 

Dacă un articol este scris într-o limbă străină, componentele 5-7 trebuie să fie în aceeași limbă, iar componentele 8-10 în limbile română și engleză.

 

Înainte de predarea manuscrisului, autorii sunt rugați să verifice cu atenție existența tuturor componentelor acestuia, corespondența între text și ilustrație sau tabele, precum și completarea integrală a notelor infrapaginale, trimiterilor bibliografice și a listei abrevierilor folosite.

 

Redactorul șef își rezervă dreptul de a respinge articolele incomplete sau care nu corespund normelor de redactare și celor etice ale revistei.