Revista Studii şi Cercetări de Istorie Veche (SCIV) şi-a început apariţia în anul 1950, răspunzând nevoii de difuzare a rezultatelor cercetării româneşti din domeniile istoriei vechi, epigrafiei şi numismaticii în mediul academic intern şi internaţional.

Din anul 1974 profilul revistei este mai clar conturat, prin adăugarea explicită a domeniului arheologiei la vechiul său nume, astfel transformat în Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie (SCIVA).

Prin conţinutul său ştiinţific, SCIVA a contribuit, de-a lungul anilor, atât la clarificarea anumitor aspecte ale istoriei vechi a României, cât şi la integrarea acesteia în istoria europeană şi eurasiatică.

În prezent, revista SCIVA publică lucrări de istorie veche, arheologie, epigrafie, numismatică, arhitectură şi urbanism, istoria artelor, istoria arheologiei, metodologia cercetării precum şi cercetări complementare, realizate prin metode ale ştiinţelor naturale sau tehnice (antropologie, zoologie, palinologie, geologie, metalografie, analize chimice etc.). Cadrul cronologic se întinde de la paleolitic până în evul mediu.

Publicând, alături de studii, şi cronici anuale pe domenii de cercetare, rezumate ale tezelor de doctorat recent susţinute, precum şi recenzii critice şi evocări ale personalităţilor care au influenţat semnificativ dezvoltarea cunoaşterii lumii antice şi medievale pe teritoriul României, revista SCIVA constituie principalul comunicator al realizărilor şi evenimentelor din domeniile pe care le reprezintă.

În funcţie de întindere, articolele reţinute pentru publicare sunt repartizate între următoarele secţiuni:
 

~        Studii (25-40 p.)
~        Note şi discuţii (10-20 p.)
~       
Mici descoperiri (5-15 p.)
~       
Cronica (5-15 p.)
~       
Personalia (3-10 p.)
~       
Recenzii (5-10 p.)
~       
Note bibliografice (1-3 p.)

 

Iniţiată ca o publicaţie trimestrială, revista a traversat o perioadă dificilă în ultimele două decenii, ca urmare a schimbărilor politice, economice şi instituţionale intervenite în România după 1989, care au afectat apariţia sa regulată. In  prezent, graţie eforturilor Redacţiei, revista are o apariţie anuală, împărţită în două fascicule (1-2) şi (3-4).