STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
(SCIVA)

revistă a institutului de arheologie vasile pârvan al academiei române

   

     
     

ISSN 1220-4781

indexata în
ERIH PLUS

 
TOME 72 – 2021 1–4 (volum integral - pdf)  
   
STUDII
 
 
RENATA-GABRIELA TATOMIR, Un fragment de sarcofag egiptean din colecția Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”. 5
   
GABRIELA FILIP, Geme romane în context medieval și modern 57
   
GHEORGHE ALEXANDRU NICULESCU, Genetics and archaeology: how interdisciplinary practices lead to the racialization of ancestry 75
   
LETIȚIA COSNEAN NISTOR, Castelul Bethlen din Criș (jud. Mureș) în arhiva Direcției Monumentelor Istorice 109
   
ANDREI MĂGUREANU, ADINA BORONEANȚ, DESPINA MĂGUREANU, MEDA TODERAȘ, Reidentificarea unui monument bucureștean: capela Palatului Știrbey de pe Calea Victoriei 137
   
NOTE ȘI DISCUȚII  
   
DRAGOȘ MĂNDESCU, CRISTIAN EDUARD ŞTEFAN, Un pumnal cu nervură mediană pronunțată de la Hârtiești (jud. Argeș) 165
   
IULIAN BÎRZESCU, O inscripție în alfabet atic pe un fragment ceramic de la Histria 177
   
DRAGOȘ HĂLMAGI, Epigraphica tomitana (II) 183
   
FLORINA PANAIT-BÎRZESCU, Un relief cu reprezentarea lui Herakles de la Histria 201
   
CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigrafică a României (XL, 2020) 209
   
IN MEMORIAM
   
Gheorghe Baltag (Radu Harhoiu) 257
   
Alexandru Avram (Mircea Victor Angelescu) 261
   
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
Ion Mareș, Siret – „Dealul Ruina”. Așezarea fortificată din epoca timpurie a fierului. Cu un studiu despre cultura Gáva-Holihrady în Podișul Sucevei de Attila László, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2019, 461 p. (Carol Kacsó) 267
   
Ioan Stanciu, Malvinka Urák, Adrian Ursuţiu, O nouă aşezare medievală timpurie din partea sud-vestică a României – Giarmata – „Baraj”, jud. Timiș. Alături de o examinare a locuirii medievale timpurii din Banatul românesc (secolele VII–IX/X), Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum 18, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021 (Erwin Gáll, Florin Mărginean) 272
   
ABREVIERI 277