ÉTUDES
 
 
ION MOTZOI-CHICIDEANU und DESPINA GUGIU, Ein bronzezeitlicher Grabfund von Cârlomãneºti (Bez. Buzãu)
 

17

NICOLAE MIRIÞOIU, ANDREI D. SOFICARU and NICU M. SULTANA, The anthropological analysis of a skeleton discovered in a Bronze Age grave at Cârlomãneºti (Buzãu county)


43

   
ANCA GANCIU, Antler and bone combs fom the 4th century BC to the 1 st century AD at the Lower Danube 53
   
DANIEL SPÂNU, Ein spätlatènezeitliches Grab von Dubova 83
   
MÃDÃLINA FIRICEL, Écrivains originaires de Callatis 133
   
AL. SUCEVEANU, Sur l’organisation villageoise de la Dobroudja romaine 157
   
FLORIAN MATEI-POPESCU, The Roman auxiliary units from Moesia Inferior 173
   
THÈSES DE DOCTORAT  
   
GEORGE TROHANI, Céramique géto-dace du IIe siècle av. J.-C. – Ier siècle ap. J.-C. de la Plaine Roumaine 245
   
ADRIAN IONIÞÃ, Interférences politiques et culturelles dans l’espace entre les Carpates Méridionales et le Bas Danube aux XIe-XIIIe siècles 257
   
CHRONIQUE  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, La chronique épigraphique de la Roumanie (XIX-XX, 1999-2000) 267
   
MIRCEA BABEª, Sur l’activité du Séminaire d’Archéologie «Vasile Pârvan» de l’Université de Bucarest 301
   
MIRCEA BABEª, Prof. dr. Bernhard Hänsel – Doctor honoris causa de l’ Université de Bucarest 307
   
COMPTES RENDUS  
   
SILVIA TEODOR, Regiunile est-carpatice ale României în secolele V–II î. d. Hr. Consideraţii generale şi repertoriu arheologic, Biblioteca Thracologica 27, Bucureşti, 1999, 186 p. şi 71 pl. (Dragoş Măndescu)
311
   
JASNA ŠIMIĆ, Kulturne skupine s inkrustiranom keramikom u brondčanom dobu Sjeverojstočne Hrvatske, Biblioteka Slavonije i Baranje 2, Zagreb – Osijek, 2000, 162 p., 32 fig., 17 pl. şi 4 hărţi (Monica Chicideanu-Şandor)
316
   
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES  
   
ULRICH SINN, Einführung in die klassische Archäologie, C. H. Beck, München, 2000, 239 p., 32 fig. (Iulian Bîrzescu) 321
   
ALEXANDRA DIMITROVA-MILČEVA, Terra Sigillata und dünnwandige Keramik aus Moesia Inferior (Nord-Bulgarien), Sofia, 2000, 73 p., 6 fig., 8 tab., 30 pl. (Crişan Muşeţeanu)
322
   
RICHARD REECE, The Later Roman Empire. An Archaeology AD 150 – 600, Stroud / U.K. – Charleston / U.S.A., 1999, 192 p. (Theodor Isvoranu)
324
   
ALFRIED WIECZOREK, HANS-MARTIN HINZ (editori), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Stuttgart, 2000, I-II, 998 p., 551 fig.; III (Katalog), 547 p., 671 fig. (Adrian Ioniţă)
325
   
SYLVIE CANTRELL, CORINNE GOY, CLAUDINE MUNIER, Histoire d’un quartier de Montbéliard (Doubs). Le bourg Saint-Martin (XIIIe – XXe s.), Documents d’archéologie française 83, Série Archéologie préventive, Paris, 2000, 140 p., 101 fig. (Adrian Ioniţă)
328
   
PARASCHIVA VICTORIA BATARIUC, Cahle din Moldova medievală (secolele XIV – XVII), Suceava, 1999, Muzeul Naţional al Bucovinei, 314 p., 96 fig. (Adrian Ioniţă)
329
   
ALEXANDRU MADGEARU, Românii în opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001, 295 p., 5 fig. (Adrian Ioniţă) 329
   
Studia in honorem Ion Niculiţă, Chişinău, Cartdidact, 1999, 326 p. (Rodica Ursu-Naniu) 330
   
Ephemeris Dacoromana, Accademia di Romania, Bucureşti, 2000, 272 p. (Irina Achim) 332
   
ABREVIERI 333