STUDII
 
 
EMILIAN TELEAGA, Începuturile artei figurative tracice în secolul al V-lea a.Chr. – cu privire specială asupra Dobrogei de Nord şi a spaţiului de la nord de Dunăre până la
Nistru
207
   
DANIELA MARCU ISTRATE, Soba gotică din cetatea medievală a Ardudului: un cadou regal pentru Bartolomeu Drágfy? 269
   
NOTE ŞI DISCUŢII  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Note epigrafice (seria a X-a) 303
   
DANIELA TĂNASE, Despre o descoperire din etapa D1 a epocii timpurii a migraţiilor în Câmpia Banatului 321
   
EUGEN PARASCHIV-GRIGORE, DANIEL ENE, Un sigiliu romano-bizantin descoperit la Nufăru, jud. Tulcea 331
   
VICTOR SPINEI, Cruciuliţă-encolpion cu reprezentarea sfinţilor Boris şi Gleb descoperită în Moldova 339
   
CRONICA  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigrafică a României (XXXV, 2015) 355
   
IN HONOREM
 
 
Svend Hansen – membru de onoare al Academiei Române (Victor Spinei) 373
   
IN MEMORIAM  
   
Gheorghe Dumitroaia (23 aprilie 1949 – 6 aprilie 2016) (Dragomir Nicolae Popovici) 377
   
Ion Motzoi-Chicideanu (9 decembrie 1943 – 9 octombrie 2016) (Radu Harhoiu) 387
   
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
Mihai Bărbulescu, Arta romană la Potaissa, Editura Academiei Române – Editura Mega, Bucureşti - Cluj-Napoca, 2015, 306 p. (Constantin C. Petolescu) 397
   
Adela Bâltâc, Christina Știrbulescu, Andreea Ștefan, Muzeul Național de Istorie a României. Catalogul Colecției Lapidarium. I, Piese greco-romane, în colaborare cu Virgil
Apostol, Editura Conphys, București, 2015, 300 p. (Crişan Muşeţeanu)
402
   
Zeno Karl Pinter, Claudia Urduzia, …Custodes confiniorum, vulgo ewrii… Cercetări arheologice în aşezarea medievală de la Miercurea Băi – Cunţa, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2015, 151 p., 116 pl. (Adrian Ioniţă
403
   
Daniela Marcu Istrate, Mihai Constantinescu, Andrei Soficaru, The medieval cemetery from Sibiu (Hermannstadt) Huet Square. Archaeology, anthropology, history, Tübinger
Forschungen zur historischen Archäologie Band 6, Verlag Dr. Faustus, Büchenbach, 2015, 231 p. text; 79 fig., 59 grafice, 72 tabele în text; 64 planşe şi 6 planşe pliante
(Adrian Ioniță)
406
   
E. Crubézy, S. Duchesne, C. Arlaud (éds.), La mort, les morts et la ville: Saints-Côme-et Damien, Montpellier, Xe-XVIe sičcles, Editions Errance, Paris, 2006, 448 p. (Gabriel
Vasile)
412
   
ABREVIERI 417