STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
(SCIVA)

revistă a institutului de arheologie vasile pârvan al academiei române

   

    Revista Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA) este accesibilă on-line și pe site-ul Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale, aparținând Institutului Național al Patrimoniului (https://biblioteca-digitala.ro/).
    Toate volumele revistei se păstrează la biblioteca Institutului de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române, la Biblioteca Academiei Române și la Biblioteca Națională a României (depozit legal).
 

ISSN 1220-4781

indexata în
ERIH PLUS

 
Sumar nr. 51/1-2 (2000) Sumar nr. 62/1-2 (2011) Sumar nr. 72/(2021)
Sumar nr. 51/3-4 (2000) Sumar nr. 62/3-4 (2011)  
Sumar nr. 52-53 (2001-2002) Sumar nr. 63/1-2 (2012)  
Sumar nr. 54-56 (2003-2005) Sumar nr. 63/3-4 (2012)  
Sumar nr. 57 (2006) Sumar nr. 64/1-2 (2013)  
Sumar nr. 58/1-2 (2007) Sumar nr. 64/3-4 (2013)  
Sumar nr. 58/3-4 (2007) Sumar nr. 65/1-2 (2014)  
Sumar nr. 59-60 (2008-2009) Sumar nr. 65/3-4 (2014)  
Sumar nr. 61/1-2 (2010) Sumar nr. 66/1-2 (2015)  
Sumar nr. 61/3-4 (2010) Sumar nr. 66/3-4 (2015)  
  Sumar nr. 67/1-2 (2016)  
  Sumar nr. 67/3-4 (2016)  
  Sumar nr. 68/1-4 (2017)  
  Sumar nr. 69/1-4 (2018)  
  Sumar nr. 70/1-4 (2019)  
  Sumar nr. 71/1-2 (2020)  
index 1950-1994 Sumar nr. 71/3-4 (2020)