STUDII
 
 
ION MOTZOI-CHICIDEANU și GHEORGHE OLTEANU, Un mormânt în cistă din piatră, descoperit la Văleni-Dâmbovița 3
   
DRAGOȘ MĂNDESCU, Fibula de schemă tracic㠖 noi puncte de vedere 71
   
MARIA-VENERA RĂDULESCU, Noi cahle medievale decorate cu scene de turnir (secolele XIV–XV) 93
   
DISCUȚII  
   
EMILIAN ALEXANDRESCU, O nouă sinteză cu privire la epoca paleolitică pe teritoriul României 103
   
MICI DESCOPERIRI  
   
DOREL BONDOC, Un detașament din legiunea VII Claudia la Cioroiu Nou, jud. Dolj 117
   
OMAGIU  
   
Preotul Gheorghe I. Petre-Govora la 90 de ani (Mircea Babeș și Constantin C. Petolescu) 123
   
ABREVIERI 127