STUDII
 
 
ION MOTZOI-CHICIDEANU, DESPINA GUGIU, Un mormânt din epoca bronzului descoperit la Cârlomănești (jud. Buzău)
 

17

NICOLAE MIRIȚOIU, ANDREI D. SOFICARU, NICU M. SULTANA, Analiza antropologică a osemintelor aparținând mormântului de Epoca Bronzului de la Cârlomănești (jud. Buzău)


43

   
ANCA GANCIU, Piepteni din corn și os din sec. IV a.Chr.-I p. Chr. de la Dunărea de Jos 53
   
DANIEL SPÂNU, Un mormânt de epocă târzie Latène de la Dubova 83
   
MĂDĂLINA FIRICEL, Scriitori din Callatis 133
   
AL. SUCEVEANU, Contribuții la cunoașterea satului dobrogean din epoca romană 157
   
FLORIAN MATEI-POPESCU, Trupele auxiliare ale armatei romane din Moesia Inferior 173
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
GEORGE TROHANI, Ceramica geto-dacă din secolele II a. Chr. – I p. Chr. din Câmpia Română 245
   
ADRIAN IONIȚĂ, Interferențe politice și culturale în spațiul dintre Carpații Meridionali și Dunărea de Jos în secolele XI-XIII 257
   
CRONICA  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigrafică a României (XIX-XX, 1999-2000) 267
   
MIRCEA BABEȘ, Din activitatea Seminarului de Arheologie „Vasile Pârvan” 301
   
MIRCEA BABEȘ, Prof. dr. Bernhard Hänsel, Doctor honoris causa al Universității din București 307
   
RECENZII  
   
SILVIA TEODOR, Regiunile est-carpatice ale României în secolele V–II î. d. Hr. Considerații generale și repertoriu arheologic, Biblioteca Thracologica 27, București, 1999, 186 p. și 71 pl. (Dragoș Măndescu)
311
   
JASNA ŠIMIÆ, Kulturne skupine s inkrustiranom keramikom u brondèanom dobu Sjeverojstoène Hrvatske, Biblioteka Slavonije i Baranje 2, Zagreb – Osijek, 2000, 162 p., 32 fig., 17 pl. și 4 hărți (Monica Chicideanu-Șandor)
316
   
NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
ULRICH SINN, Einführung in die klassische Archäologie, C. H. Beck, München, 2000, 239 p., 32 fig. (Iulian Bîrzescu) 321
   
ALEXANDRA DIMITROVA-MILÈEVA, Terra Sigillata und dünnwandige Keramik aus Moesia Inferior (Nord-Bulgarien), Sofia, 2000, 73 p., 6 fig., 8 tab., 30 pl. (Crișan Mușețeanu)
322
   
RICHARD REECE, The Later Roman Empire. An Archaeology AD 150 – 600, Stroud / U.K. – Charleston / U.S.A., 1999, 192 p. (Theodor Isvoranu)
324
   
ALFRIED WIECZOREK, HANS-MARTIN HINZ (editori), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Stuttgart, 2000, I-II, 998 p., 551 fig.; III (Katalog), 547 p., 671 fig. (Adrian Ioniță)
325
   
SYLVIE CANTRELL, CORINNE GOY, CLAUDINE MUNIER, Histoire d’un quartier de Montbéliard (Doubs). Le bourg Saint-Martin (XIIIe – XXe s.), Documents d’archéologie française 83, Série Archéologie préventive, Paris, 2000, 140 p., 101 fig. (Adrian Ioniță)
328
   
PARASCHIVA VICTORIA BATARIUC, Cahle din Moldova medievală (secolele XIV – XVII), Suceava, 1999, Muzeul Național al Bucovinei, 314 p., 96 fig. (Adrian Ioniță)
329
   
ALEXANDRU MADGEARU, Românii în opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001, 295 p., 5 fig. (Adrian Ioniță) 329
   
Studia in honorem Ion Niculiță, Chișinău, Cartdidact, 1999, 326 p. (Rodica Ursu-Naniu) 330
   
Ephemeris Dacoromana, Accademia di Romania, București, 2000, 272 p. (Irina Achim) 332
   
ABREVIERI 333