STUDII
 
 
ION MOTZOI-CHICIDEANU, DESPINA GUGIU, EIN BRONZEZEITLICHER GRABFUND VON CÂRLOMĂNEȘTI (BEZ. BUZĂU)
 

17

NICOLAE MIRIȚOIU, ANDREI D. SOFICARU, NICU M. SULTANA, ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF A SKELETON DESCOVERED IN A BRONZE AGE GRAVE AT CÂRLOMĂNEȘTI (BUZĂU COUNTY)


43

   
ANCA GANCIU, ANTLER AND BONE COMBS FROM THE 4TH CENTURY BC TO THE 1ST CENTURY AD. AT THE LOWER DANUBE 53
   
DANIEL SPÂNU, EIN SPÄTLATÈNEZEITLICHES GRAB VON DUBOVA 83
   
MĂDĂLINA FIRICEL, ÉCRIVAINS ORIGINAIRES DE CALLATIS 133
   
AL. SUCEVEANU, SUR L’ORGANISATION VILLAGEOISE DE LA DOBROUDJA ROMAINE 157
   
FLORIAN MATEI-POPESCU, THE ROMAN AUXILIARY UNITS FROM MOESIA INFERIOR 173
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
GEORGE TROHANI, LA CÉRAMIQUE GÉTO-DACE DU IIe SIÈCLE av. J.-C–Ier SIÈCLE ap. J.-C. DE LA PLAINE ROUMAINE 245
   
ADRIAN IONIȚĂ, INTERFÉRENCES POLITIQUES ET CULTURELLES DANS L’ESPACE ENTRE LES CARPATES MÉRIDIONALES ET LE BAS-DANUBE AUX XIe–XIIIe SIÈCLES 257
   
CRONICA  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigrafică a României (XIX-XX, 1999-2000) 267
   
MIRCEA BABEȘ, Din activitatea Seminarului de Arheologie „Vasile Pârvan” 301
   
MIRCEA BABEȘ, Prof. dr. Bernhard Hänsel, Doctor honoris causa al Universității din București 307
   
RECENZII  
   
SILVIA TEODOR, Regiunile est-carpatice ale României în secolele V–II î. d. Hr. Considerații generale și repertoriu arheologic, Biblioteca Thracologica 27, București, 1999, 186 p. și 71 pl. (Dragoș Măndescu)
311
   
JASNA ŠIMIÆ, Kulturne skupine s inkrustiranom keramikom u brondèanom dobu Sjeverojstoène Hrvatske, Biblioteka Slavonije i Baranje 2, Zagreb – Osijek, 2000, 162 p., 32 fig., 17 pl. și 4 hărți (Monica Chicideanu-Șandor)
316
   
NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
ULRICH SINN, Einführung in die klassische Archäologie, C. H. Beck, München, 2000, 239 p., 32 fig. (Iulian Bîrzescu) 321
   
ALEXANDRA DIMITROVA-MILÈEVA, Terra Sigillata und dünnwandige Keramik aus Moesia Inferior (Nord-Bulgarien), Sofia, 2000, 73 p., 6 fig., 8 tab., 30 pl. (Crișan Mușețeanu)
322
   
RICHARD REECE, The Later Roman Empire. An Archaeology AD 150 – 600, Stroud / U.K. – Charleston / U.S.A., 1999, 192 p. (Theodor Isvoranu)
324
   
ALFRIED WIECZOREK, HANS-MARTIN HINZ (editori), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Stuttgart, 2000, I-II, 998 p., 551 fig.; III (Katalog), 547 p., 671 fig. (Adrian Ioniță)
325
   
SYLVIE CANTRELL, CORINNE GOY, CLAUDINE MUNIER, Histoire d’un quartier de Montbéliard (Doubs). Le bourg Saint-Martin (XIIIe – XXe s.), Documents d’archéologie française 83, Série Archéologie préventive, Paris, 2000, 140 p., 101 fig. (Adrian Ioniță)
328
   
PARASCHIVA VICTORIA BATARIUC, Cahle din Moldova medievală (secolele XIV – XVII), Suceava, 1999, Muzeul Național al Bucovinei, 314 p., 96 fig. (Adrian Ioniță)
329
   
ALEXANDRU MADGEARU, Românii în opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001, 295 p., 5 fig. (Adrian Ioniță) 329
   
Studia in honorem Ion Niculiță, Chișinău, Cartdidact, 1999, 326 p. (Rodica Ursu-Naniu) 330
   
Ephemeris Dacoromana, Accademia di Romania, București, 2000, 272 p. (Irina Achim) 332
   
ABREVIERI 333