EDITORIAL
 
 
MIRCEA BABEȘ, 170 de ani de arheologie românească
 

9

HISTRIA – 90 DE ANI DE CERCETĂRI ARHEOLOGICE


 

   
ALEXANDRU SUCEVEANU, Histria. 90 de ani de cercetări arheologice. Bilanț și perspective 21
   
ZOE PETRE, Histria. Spațiu public și organizare politică în sec. VII – V a.Chr. 33
   
MIRCEA VICTOR ANGELESCU, Histria. Sistemul de duble incinte în epoca greacă 55
   
CATRINEL DOMĂNEANȚU, Histria. Topografia ariilor sacre în epoca greacă 85
   
VIORICA RUSU-BOLINDEȚ, ALEXANDRU BĂDESCU, Histria. Sectorul Basilica extra muros 103
   
PAUL DAMIAN, ADELA BÂLTÂC, Histria. Sectorul extra muros, Poarta Mare – Turnul Mare (2000-2004) 131
   
CONSTANTIN BĂJENARU, Histria. „Basilica C”. Rezultate preliminare 149
   
OCTAVIAN BOUNEGRU, VIRGIL LUNGU, Histria. Cercetări recente în cartierul Domus 167
   
IRINA ACHIM, Histria. Basilica „Florescu”. Noi cercetări (2002-2004) 179
   
IRINA ACHIM, FLORIAN MATEI-POPESCU, Histria. O nouă inscripție funerară elenistică 195
   
IULIAN BÎRZESCU, Histria. Grafitti din „Zona sacră”. Dedicații către divinități 201
   
FLORINA PANAIT-BÎRZESCU, Cele mai timpurii monede histriene de argint. Considerații stilistice și iconografice 211
   
STUDII  
   
TUDOR ARNĂUT, Râșnițe de tip grecesc din regiunile de la nord și nord-vest de Pontul Euxin (sec. IV a.Chr. – sec. III p.Chr.) 221
   
DAN DANA, MĂDĂLINA FIRICEL, Miscellanea 249
   
CRISTINA FENEȘAN, Războiul dacic al lui Traian în cronica lui Ibrahim Peçevi 259
   
MICI DESCOPERIRI  
   
SORIN CRISTIAN AILINCĂI, Un topor din bronz descoperit la Niculițel (jud. Tulcea) 271
   
DOREL BONDOC, Un disc de tip Vălcitrăn descoperit la Călărași (jud. Dolj), BOGDAN CONSTANTINESCU, Analiza tehnică (XRF) a discului metalic de la Călărași (jud. Dolj)
279
   
NONA PALINCAȘ, Câteva fragmente ceramice hallstattiene de tip Ferigile descoperite la Câmpulung (jud. Argeș) 291
   
FLORIAN MATEI-POPESCU, Note epigrafice I 303
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
ANCA POPESCU, Așezarea de epoca bronzului de la Costișa (jud. Neamț) – Monografie arheologică 313
   
RADU BĂJENARU, Sfârșitul bronzului timpuriu în regiunea dintre Carpați și Dunăre 323
   
CRONICA  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigrafică a României (XIX-XXIV, 2001-2004) 337
   
NONA PALINCAȘ, Al X-lea Congres al Asociației Europene a Arheologilor (EAA) 397
   
ALEXANDRU S. MORINTZ, Considerații pe marginea unui congres de arheoastronomie 407
   
RECENZII  
   
GABRIEL CRĂCIUNESCU, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei, Craiova, 2004 (Monica Șandor-Chicideanu) 413
   
MARGARET ROXAN, PAUL HOLDER, Roman Military Diplomas, IV, Institute of Classical Studies/School of Advanced Studies, London, 2003 (Florian Matei-Popescu)
425
   
BARBARA PFHERDEHIRT, Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte. Kataloge Vor- und Frühgeschichte Altertümer, 37/1, Mainz, 2004 (Constantin C. Petolescu)

431
   
MIHAI POPESCU, La réligion dans l’armée romaine de la Dacie, Editura Academiei Române, București, 2004 (Florian Matei-Popescu) 433
   
ADRIAN ANDREI RUSU, Cetatea Oradea. Monografie arheologică, I: Zona palatului episcopal, Editura Muzeului „Țara Crișurilor”, Oradea, 2002 (Daniela Marcu Istrate)
438
   
NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
PRINOS LUI PETRE DIACONU LA 80 DE ANI, volum îngrijit de Ionel Cândea, Valeriu Sîrbu, Marian Neagu, Editura Istros, Brăila, 2004 (Oana Damian) 447
   
JOSIP V. KOBAL, Bronzezeitliche Depotfunde aus Transkarpatien (Ukraine), Prähistorische Bronzefunde XX/4, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2000, (Nikolaus Boroffka)
450
   
LIGIA RUSCU, Corpus Inscriptionum Graecarum Dacicarum, Hungarian Polis Studies (HPS) 10, Debrecen, 2003, (Florian Matei-Popescu) 454
   
MARCUS REUTER, MARKUS SCHOLZ, Geritzt und entziffert. Schriftzeugnisse der römischen Informationsgesellschaft, Schriften des Limesmuseums Aalen 57, Esslingen am Neckar, 2004 (Cristina-Georgeta Alexandrescu)
455
   
MIRCEA D. MATEI, LUCIAN N. CHIȚESCU, Cetatea de pământ de la Bârlad. Monografie arheologică, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2002 (Gheorghe I. Cantacuzino)
457
   
ALEXANDRU ARTIMON, Orașul medieval Trotuș în secolele XIV - XVII. Geneză și evoluție, Editura Corgal Press, Bacău, 2003 (Gheorghe I. Cantacuzino)
459
   
MARIANA ȘLAPAC, Cetăți medievale din Moldova (mijlocul secolului al XIV-lea – mijlocul secolului al XVI-lea), Editura ARC, Chișinău, 2004 (Gheorghe I. Cantacuzino)
461
   
LADISLAV OLEXA, Nižná MyšŸa Osada a pohrebisko z doby bronzovej, Archeologiché pamätniky Slovenska, zv. 7, Košice 2003, 136 p. 70 fig. în text, 24 pl. color (Ion Motzoi-Chicideanu) 464
   
ABREVIERI 469