AREA
ARCHIVES OF EUROPEAN ARCHAEOLOGY
 
 
MIRCEA BABEȘ, Proiectul ARHIVELE ARHEOLOGIEI EUROPENE
 
191
 

IRINA ACHIM, Grigore Tocilescu și antichitățile creștine de la Tropaeum Traiani

195
   
CRISTINA-GEORGETA ALEXANDRESCU, Arhiepiscopul Raymund Netzhammer și problemele antichităților dobrogene 211
   
ADINA BORONEANȚ, Vasile Pârvan și patrimoniul arheologic dobrogean în timpul Primului Război Mondial. Documente în Arhiva Muzeului Național de Antichități
229
   
FLORIAN MATEI-POPESCU, Imaginea Daciei romane în istoriografia românească între 1945 și 1960 265
   
ANDREI MĂGUREANU, Dezbateri privind etnogeneza românilor în anii ’50. De la Manualul lui Roller la Tratatul de istorie 289
   
MIRCEA BABEȘ, Arheologia românească și congresele internaționale în epoca „Războiului Rece” 321
   
DISCUȚII  
   
PETRE ALEXANDRESCU, Însemnări arheologice histriene 345
   
CONSTANTIN PREDA , Unele observații cu privire la Tratatul de „Istoria Românilor”, I, 2001 353
   
CRONICA  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigrafică a României (XXVI, 2006) 365
   
Prof. dr. Walter Meier-Arendt – Doctor honoris causa al Universității din București

 
Laudatio (Mircea Babeș)


390
   
WALTER MEIER-ARENDT, Despre noțiunea de cultură în neoliticul european 393
   
WALTER MEIER-ARENDT, Zum Begriff der Kultur im Neolithikum Europas 401
   
RECENZII  
   
CEZAR BOLLIAC, Excursiuni arheologice, antologie, prefață și realii de N. Georgescu, studiu introductiv, note, comentarii și glosar de Mariana Marcu, notă asupra ediției, verificarea și colaționarea realiilor de Doina Rizea, București, 2005, 222 p. + 3 pl. (Dragoș Măndescu)
409
   
JOHAN CALLMER, MICHAEL MEYER, RUTH STRUWE, CLAUDIA THEUNE (ed.), Die Anfänge der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie als akademisches Fach (1890-1930) im europäischen Vergleich – The beginnings of academic pre- and protohistoric archaeology (1890-1930) in a European perspective, Berliner Archäologische Forschungen 2, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf., 2006, 335 p., inclusiv 120 fig. și 1 tabel (Mircea Babeș)


415
   
MICHAEL L. GALATY, CHARLES WATCHINSON, (ed.), Archaeology under Dictatorship, New York – Boston – Dordrecht – London – Moscow, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004, 218 p., numeroase fig. (Iulian Bîrzescu)
416
   
MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Amintirile unui arheolog, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVII, Piatra Neamț, 2006, 266 p. (text 152 p., ilustrație 116 p.) (Adina Boroneanț)
419
   
FLORIN CONSTANTINIU, De la Răutu și Roller la Mușat și Ardeleanu, București, 2007, 520 p. (Florian Matei-Popescu) 420
   
ABREVIERI 425