AREA
ARCHIVES OF EUROPEAN ARCHAEOLOGY
 
 
MIRCEA BABEŞ, The Project ARCHIVES OF EUROPEAN ARCHAEOLOGY
 
191
 

IRINA ACHIM, Grigore Tocilescu et les antiquités chrétiennes de Tropaeum Traiani

195
   
CRISTINA-GEORGETA ALEXANDRESCU, The archbishop Raymund Netzhammer and the problematic of the antiquities in the Dobrudja 211
   
ADINA BORONEANŢ, Vasile Pârvan and the archaeological heritage of Dobrudja during WW I. Documents in the archive of the National Museum of Antiquities
229
   
FLORIAN MATEI-POPESCU, The image of the Roman province of Dacia in the Romanian historiography 1945-1960 265
   
ANDREI MĂGUREANU, Comments on the origin of Romanians in the ’50. From Roller’s manual to the History of Romania 289
   
MIRCEA BABEŞ, L’archéologie roumaine et les congrès internationaux à l’époque de la « Guerre Froide » 321
   
DISCUTIONS  
   
PETRE ALEXANDRESCU, Observations d’archéologie histrienne 345
   
CONSTANTIN PREDA , Quelques observations sur le traité de Istoria Românilor I, 2001 353
   
CHRONIQUE  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronique épigrafique de Roumanie (XXVI, 2006) 365
   
Prof. Dr. Walter Meier-Arendt Doktor honoris causa der Universität Bukarest

Laudatio (Mircea Babeş)


390
   
WALTER MEIER-ARENDT, Despre noţiunea de cultură în neoliticul european 393
   
WALTER MEIER-ARENDT, Zum Begriff der Kultur im Neolithikum Europas 401
   
COMPTES RENDUS  
   
CEZAR BOLLIAC, Excursiuni arheologice, antologie, prefaţă şi realii de N. Georgescu, studiu introductiv, note, comentarii şi glosar de Mariana Marcu, notă asupra ediţiei, verificarea şi colaţionarea realiilor de Doina Rizea, Bucureşti, 2005, 222 p. + 3 pl. (Dragoş Măndescu)
409
   
JOHAN CALLMER, MICHAEL MEYER, RUTH STRUWE, CLAUDIA THEUNE (ed.), Die Anfänge der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie als akademisches Fach (1890-1930) im europäischen Vergleich – The beginnings of academic pre- and protohistoric archaeology (1890-1930) in a European perspective, Berliner Archäologische Forschungen 2, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf., 2006, 335 p., inclusiv 120 fig. şi 1 tabel (Mircea Babeş)


415
   
MICHAEL L. GALATY, CHARLES WATCHINSON, (ed.), Archaeology under Dictatorship, New York – Boston – Dordrecht – London – Moscow, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004, 218 p., numeroase fig. (Iulian Bîrzescu)
416
   
MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Amintirile unui arheolog, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVII, Piatra Neamţ, 2006, 266 p. (text 152 p., ilustraţie 116 p.) (Adina Boroneanţ)
419
   
FLORIN CONSTANTINIU, De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu, Bucureşti, 2007, 520 p. (Florian Matei-Popescu) 420
   
ABRÉVIATIONS 425