Studii
 
 
MIRCEA BABEŞ, Arheologie, societate şi politicǎ în România, înainte şi dupǎ 1989
 
5

MUGUR ANDRONIC, L'exploitation du sel ŕ l'Est des Carpates Orientaux dans la préhistoire et dans la protohistoire

17
   
IVANA POPOVIĆ, Characteristics of Balkan-Danubian Treasures from the End of the 1st to the Middle of the 3rd Century 33
   
MARIA ALEXANDRESCU-VIANU, Ateliere de sculptură în Moesia Inferior. 2 Relaţiile cu Bithynia 53
   
LIA BĂTRÎNA şi ADRIAN BĂTRÎNA, Basoreliefurile de la mănăstirea Bistriţa (jud. Neamţ). Contribuţii la cunoaşterea relaţiilor Moldovei cu Imperiul Bizantin în vremea lui Alexandru cel Bun 81
   
VERONICA TURCUŞ, George G. Mateescu – bursier al Şcolii Române din Roma (1922–1924) 115
   
DESCOPERIRI ARHEOLOGICE  
   
DOREL BONDOC, Descoperirile de epocǎ La Tčne de la Padea, jud. Dolj 137
   
GICĂ BĂEŞTEAN, Legiunea XIII Gemina în Colonia Dacica Sarmizegetusa ? 165
   
NOTE ŞI DISCUŢII  
   
CONSTANTIN PREDA, Note numismatice (1. Circulaţia monetarǎ în aşezǎrile geto-dacice extracarpatice de tip dava; 2. Din nou despre monedele de tip KOΣΩN) 173
   
DANIEL SPÂNU, Consideraţii pe marginea primei publicaţii ştiinţifice dedicate brǎţǎrilor de aur dacice 195
   
CRONICA  
   
MIREILLE CORBIER, L’Année épigraphique ŕ cent vingt ans 205
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigrafică a României (XXVII–XXVIII, 2007–2008) 213
   
FLORIAN MATEI-POPESCU, Note epigrafice (II) 241
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
IRINA ADRIANA ACHIM, Basilica creştinǎ în Illyricum. Arhitectura religioasǎ între Orient şi Occident. Cazul provinciilor din Nord-Estul Illyricum-lui în comparaţie cu provinciile de pe cursul inferior al Dunǎrii
247
   
MǍDǍLINA DANA, Viaţa culturalǎ în cetǎţile greceşti din Pontul Euxin 259
   
IN MEMORIAM  
   
PETRE DIACONU (6 octombrie 1924 – 3 aprilie 2007) (Radu Harhoiu, Oana Damian) 263
   
CONSTANTIN PREDA (1 noiembrie 1925 – 28 martie 2008) (Alexandru Barnea) 273
   
VIAŢĂ ŞTIINŢIFICĂ  
   
Simpozion ARA 2008 (Monica Mǎrgineanu-Cârstoiu, Adriana Panaite) 289
   
Între Marea Neagră şi Marea Mediterană. Cu privire la două manifestări ştiinţifice desfǎşurate la Accademia di Romania in Roma (Mihaela Iacob)
295
   
RECENZII  
   
TUDOR SOROCEANU (ed.), Bronzefunde aus Rumänien/Descoperiri de bronzuri din România II, Editura Accent, Bistriţa/Cluj-Napoca, 2005 (Cristian Eduard Ştefan)
309
   
TUDOR SOROCEANU, Die vorskythenzeitlichen Metallgefäße im Gebiet des heutigen Rumänien - Vasele de metal prescitice de pe actualul teritoriu al României, Bronzefunde aus Rumänien III - Descoperiri de bronzuri din România III, Biblioteca Muzeului Bistriţa Seria Historica 16, Bistriţa/Cluj-Napoca 2008 (Oliver Dietrich)

312
   
S.V. MAHORTYH, Kul’turnye kontakty naselenija Severnogo Pričernomor’ja i Central’noj Evropy v kimmerijskuju epochu: Monografija (Contacte culturale între populaţia teritoriului nord-pontic şi cea a Europei Centrale în epoca cimmeriană: Monografie), Editura „Šljah”, Kiev, 2003 (Dorin Sârbu)

316
   
FLORIN FODOREAN, Drumurile din Dacia romană, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006 (Adriana Panaite) 326
   
VICTOR COJOCARU, VICTOR SPINEI (ed.), Aspects of Spiritual Life in South East Europe from Prehistory to the Middle Ages, Iaşi, Editura Trinitas, 2004 (Dan Dana)
328
   
ABREVIERI 333