ÉTUDES
 
 
CRISTIAN EDUARD ŞTEFAN, A few remarks concerning the habitat of the Giuleşti phase of the Boian culture
 
5

MIHAI IRIMIA, Considérations concernant la fin de la culture Coslogeni

31
   
SIMONA LAZĂR, The beginning of the Iron Age in the Râmnicu Vâlcea area 49
   
FLORINA PANAIT BÎRZESCU, The iconography of Apollo on the coins of Tomis 73
   
GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Contributions à la connaissance de l’habitat d’époque byzantine-moyenne de Beroe–Piatra Frecăţei (X–XIIes siècles) 86
   
IRINA ACHIM, Musées archéologiques de site. I. Étude de cas: Histria 117
   
NOTES ET DISCUSSIONS  
   
ROXANA MUNTEANU, GHEORGHE DUMITROAIA, A Bronze Age dagger from Poduri (Bacǎu County) 133
   
BOGDAN CONSTANTINESCU, FLORIN CONSTANTIN, CĂTĂLINA PĂUNA, ANCA DIANA POPESCU, DANIELA STAN, Composition and some considerations on metal provenance for the dagger from Poduri 143
   
RADU BĂJENARU, A dagger from Verbicioara (Dolj County) 149
   
ANCA DIANA POPESCU, CIPRIAN-CĂTĂLIN LAZANU, The bronze shaft-axe from Horga (Vaslui County) 153
   
OLIVER DIETRICH, Tönerne Distanzplatten – Ein Beitrag zur Tracht der Wietenberg-kultur 161
   
LAURA DIETRICH, Ein Schmuckensemble der Noua-Kultur aus der Bronzezeitlichen Siedlung von Rotbav (Südostsiebenbürgen) 171
   
ALEXANDRU MADGEARU, The plate of Paternus from the Malaja Pereščepina treasure: booty or gift ? 179
   
THÈSES DE DOCTORAT  
   
FLORIAN MATEI-POPESCU, Roman army in Moesia Inferior 189
   
COMPTES RENDUS  
   
ACHIM POPESCU, Les réformes de Bocchoris, Maison d’édition Monitorul oficial, Bucureşti, 2007, 492 p., 99 illustration dans le texte (Octavian Bounegru)
199
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Inscripţii latine din Dacia (ILD), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, 332 p. (Dan Dana) 201
   
NÉCROLOGIE  
   
PETRE ALEXANDRESCU (3 ianuarie 1930 – 18 iulie 2009) (Iulian Bîrzescu) 207
   
ABREVIATIONS 213