Studii
 
 
GHEORGHE MǍNUCU-ADAMEŞTEANU, Locuirea de epocă medie-bizantinǎ pe teritoriul oraşului Tulcea (sec. X–XII) 219
   
NOTE ŞI DISCUŢII  
   
CĂTĂLIN PAVEL, Fişele stratigrafice („Context Sheets”) în sǎpǎtura arheologicǎ. Perspective critice 251
   
ERWIN GÁLL, Márton Roska (1880–1961) şi cercetarea arheologicǎ a secolelor X–XI 281
   
CRONICA  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigraficǎ a României (XXIX, 2009) 307
   
OANA DAMIAN, GEORGE CHELMEC, Expoziţia 175 de ani în slujba arheologiei 331
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
ALEXANDRU BĂDESCU, Ceramica romanǎ din secolul VI-lea la Dunǎrea de Jos. Studiu statistic şi funcţional cu vedere specialǎ asupra Dobrogei
343
   
RECENZII  
   
NICOLAE GOSTAR, Marele monument funerar roman de la Adamclisi. Studiu epigrafic, Iaşi, 2008 + 1 pag. (reconstituirea grafică a monumentului) + 1 planşă de pliant (cu fotografiile principale ale inscripţiei) (Constantin C. Petolescu)
351
   
ALEXANDRU MADGEARU, Istoria militară a Daciei post-romane 275-376, Editura „Cetatea de Scaun”, Târgovişte, 2008, 139 p. (Constantin C. Petolescu) 355
   
ILYAN BOYANOV, Rimskite veterani v Dolna Misija i Trakija (I – III v.). The Roman Veterans in Lower Moesia and Thrace (1st-3rd), Editura Avalon, Sofia, 2008, 447 p., 17 hărţi, în text (Florian Matei-Popescu)
358
   
IOANA A. OLTEAN, Dacia. Landscape, Colonisation and Romanisation, Routledge, Londra-New-York, 2007, I-XII + 248 p., 78 fig. în text (Florian Matei-Popescu)
361
   
GHEORGHE ALEXANDRU NICULESCU, Populaţia romanică dintre Dunăre şi Alpi în antichitatea târzie, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, 238 p. (Alexandru Barnea)
364
   
ROMEO CÎRJAN, Statute citadine privilegiate în provinciile dunărene ale Imperiului Roman (sec. I-III p.Chr.), Bibliotheca Ephemeris Napocensis 7, Editura Mega, Cluj-Napoca 2010, 185 p. (Alexandru Barnea)
365
   
LEONARD VELCESCU, Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, Éditions Les Presses Littéraires, [Saint-Estève], 2008, 298 p. (Dan Dana)
366
   
PERSONALIA  
   
CATRINEL VIORICA DOMĂNEANŢU (03.04.1945 – 03.03.2010) (Irina Adriana Achim) 373
   
DINU THEODORESCU (1929-2010) (Valentin Bottez) 379
   
DINU THEODORESCU, Omagiu (Denise Zickler-Theodorescu, Nathalie de Chaisemartin, Juliette de la Génière, Emmanuele Greco, Anca Lemaire, Agnès Rouveret, Gilles Sauron)
385
   
NORME DE REDACTARE  
   
Norme de redactare a manuscriselor destinate publicării în revista SCIVA
 
393
 
ABREVIERI 407