Studii
 
 
LOREDANA NIŢĂ, CRISTIAN EDUARD ŞTEFAN, Consideraţii privind materialul litic din aşezarea de la Cuneşti-„Mǎgura Cuneştilor” (jud. Cǎlǎraşi)
 
195

RADU URLOIU, Legio VI Ferrata în Arabia

209
   
FLORENTIN MUNTEANU, Contribuţii la topografia Histriei romane târzii (II) 233
   
NOTE ŞI DISCUŢII  
   
ALIN FRÎNCULEASA, Morminte din epoca bronzului la Sudiţi (jud. Buzǎu) 251
   
FLORIAN MATEI-POPESCU, Note epigrafice (III) 265
   
OANA DAMIAN, MIHAI VASILE, Varangians nearby the Danube Delta. About an archaeological discovery in the byzantine fortress at Nufăru, Tulcea county 275
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
THEODOR ISVORANU, Contribuţii la studiul circulaţiei monetare de la Tomis pe baza colecţiei Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” (sec. VI a. Chr. – VII p. Chr.) 291
   
CRONICA  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigraficǎ a României (XXX, 2010) 301
   
Colocviul „Limes Transalutanus. Romani şi barbari la frontierele Imperiului” (Ştefan Vasiliţă) 337
   
RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI  
   
GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Monede bizantine descoperite în nordul Dobrogei, vol. I, Monede bizantine descoperite în nordul Dobrogei: secolele X–XIV,
Editura Mistral Info Media, Bucureşti, 2010, 459 p. (Oana Damian)
341
   
SVEND HANSEN (Hrsg.), Leben auf dem Tell als soziale Praxis, Beiträge des Internationalen Symposium in Berlin vom 26.-27. Februar 2007, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, Band 14, Bonn, 2010, 213 p. (Cristian Eduard Ştefan) 343
   
ROG PALMER, IRINA OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU, CARMEN BEM (eds.), Arheologie aeriană în România şi în Europa, Institutul de Memorie Culturală,
Bucureşti, 2009, 208 p. (Cǎtǎlin I. Nicolae)
346
   
VALERIAN L. CIOFU, Teofil Sauciuc-Sǎveanu. Viaţa şi opera (mss) (Cǎtǎlin I. Nicolae) 348
   
IN MEMORIAM  
   
MIHAI IRIMIA (1942–2011) (Maria Bărbulescu) 351
   
ABREVIERI 361