Studii
 
 
CRISTIAN EDUARD ŞTEFAN, Aspectul Brăteşti: filiaţie gumelniţeană sau grup intruziv?? 5
   
CORNELIA CĂRPUŞ, Analiza ceramologică a unor fragmente aparţinând culturii Gumelniţa şi aspectului Brăteşti din judeţul Dâmboviţa 19
   
ALEXANDRU VULPE, Sciţi și Agathyrsi în spaţiul carpato-dunărean 27
   
MONICA DRAGOSTIN, L’onomastique celte dans la Dacie Romaine 67
   
RADA VARGA, MIHAI SĂSĂRMAN, Nomina germanorum ex provincia Dacia 83
   
MARIA-IOANA MARCHIŞ, Locuirea în depresiunea Silvaniei în secolele I – IV p. Chr. 99
   
NOTE ŞI DISCUŢII  
   
GHEORGHE GÂŢĂ, CARMEN COLŢOŞ, Determinarea porozităţii fragmentelor de vase ceramice din situri arheologice 109
   
ALEXANDRU S. MORINTZ, RALUCA KOGĂLNICEANU, O piesă gumelniţeană de cupru descoperită în situl de la Iepureşti, jud. Giurgiu 119
   
TANYA HRISTOVA, Topoare cu gaură de înmănuşare transversală din epoca timpurie a bronzului din colecţia muzeului din Dălgopol 129
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Un nou toponim din Dacia Superior: Bassiana 137
   
SORIN OLTEANU, Din nou despre ISM II 165 = IByz 370a 141
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
ANCA DAN, « La plus merveilleuse des mers » : recherches sur la représentation de la Mer Noire et de ses peuples dans les sources antiques, d’Homčre ŕ Ératosthčne 153
   
FLORINA PANAIT-BÎRZESCU, Cultul lui Apollo în coloniile grecești din Marea Neagră 165
   
ANDREI MĂGUREANU, Muntenia şi Oltenia în secolele VI – VII p. Chr. 171
   
RECENZII  
   
F. Fahlander, T. Oestigaard (eds.), The materiality of death. Bodies, burials, beliefs, BAR International Series 1768, Oxford, 2008, 160 p. (Alexandra Ghenghea) 177
   
Elena Renţa, Prima epocă a fierului pe cursul râului Ialomiţa, Târgovişte, 2008, 164 p. (incl. rezumat în franceză şi engleză), 154 figuri separate (planuri, hărţi, material arheologic). (Alexandru Vulpe) 181
   
Adela Bâltâc, Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I-III p. Chr.), Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2011, 526 p., 14, planşe şi 4 hărţi. (Adriana Panaite) 184
   
Nicoleta Man, Aşezarea romană de la Cristeşti, Bibliotheca Musei Marisiensis 3, Cluj-Napoca, 2011, 447 p. (text, ilustraţie şi rezumat în lb. engleză). (Ion Dumitrescu) 188
   
ABREVIERI 195