Studii
 
 
SORIN CRISTIAN AILINCĂI, Începuturile epocii fierului în Dobrogea 223
   
MIRCEA ANGELESCU, Documente inedite din primele perioade ale cercetărilor arheologice de la Histria (1914–1942) 293
   
NOTE ŞI DISCUŢII 121
   
ALEXANDRU AVRAM, NATHAN BADOUD, ALEXANDRU MORINTZ, EMILIAN ALEXANDRESCU, ANTAL LUKÁCS, VLAD NISTOR, GILLES SINTČS, Un
nouvel atelier producteur d’amphores ŕ Thasos ? Etude préliminaire et projet de fouilles sur le site de Sotiras
331
   
PETRE GHERGHE, CONSTANTIN CÎŞLARU, Un cap de statuie romană descoperit la Săcelu, jud. Gorj 347
   
GHEORGHE I. CANTACUZINO, Informaţii despre curtea domnească din Câmpulung şi alte elemente defensive, în prima parte a secolului al XV-lea, într-un izvor recent publicat 355
   
CRONICA  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigrafică a României (XXXII, 2012) 371
   
ADRIAN IONIŢĂ. Masa rotundă: Movile funerare din România. Cercetări şi discuţii 389
   
CRISTINA-GEORGETA ALEXANDRESCU, România şi studiile de artă romană provincială: al 13-lea colocviu internaţional de artă romană provincială (27 mai – 3 iunie 2013) 393
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
VIRGIL APOSTOL, Incintele oraşelor romane din Dobrogea 399
   
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
Adina Boroneanţ, Aspecte ale tranziţiei de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Porţile de Fier (Aspects of the Mesolithic – Early Neolithic transition in the Iron Gates region), Editura Mega, Cluj–Napoca, 2012 (Roxana Dobrescu) 407
   
Tudor Soroceanu, Die Kupfer- und Bronzedepot der frühen und mittlerer Bronzezeit in Rumänien, Harhoiu, R., Hansen, S., Gaiu, C. (eds.), Archaeologia Romanica, vol 5, Editura Accent, Cluj–Napoca – Bistriţa, 2012 (Anca-Diana Popescu) 408
   
ABREVIERI 411