Studii
 
 
SORIN-CRISTIAN AILINCĂI, ADRIAN ADAMESCU, FLORIAN MIHAIL, Noi date despre începuturile epocii fierului la Dunărea de Jos. Aşezarea de la Vânători – La
Jolică, jud. Galaţi
5
   
ALEXANDRU MADGEARU, Militari „sciţi” şi „daci” în Egipt, Italia şi Palestina în secolele VI–VII p.Chr 49
   
NOTE ŞI DISCUŢII  
   
LAURA DIETRICH, Datele radiocarbon din aşezarea aparţinând epocii bronzului de la Rotbav (jud. Braşov, România) 59
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Un fragment de diplomă militară din timpul împăratului Domitian 71
   
GHEORGHE ALEXANDRU NICULESCU, Adio migraţii? 77
   
RADU-ALEXANDRU DRAGOMAN, Despre evaluarea revistelor de arheologie în România: comentariu pe marginea criteriului lingvistic 85
   
MICI DESCOPERIRI  
   
IOAN MAREŞ, Statuete antropomorfe descoperite în aşezarea culturii Gáva – Holihrady, grupul Grăniceşti, de la Siret – Dealul Ruina, jud. Suceava 95
   
CRONICA  
   
ADINA BORONEANŢ, ANDREI MĂGUREANU, AUREL VÎLCU, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” 107
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
MIHAI VASILE, Ceramica uzuală de la Nufăru. Contribuţie la studiul ceramicii bazinului inferior al Dunării în secolele X–XIII 155
   
IN MEMORIAM  
   
Mircea Petrescu Dîmboviţa (15 mai 1915 – 13 aprilie 2013) Cătălin I. Nicolae 163
   
Alexandru Suceveanu (11 martie 1940 – 23 mai 2013) Alexandru Barnea, Mircea Angelescu 175
   
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
Koшaрha. Ceлищna moгилa и hekpoпoл. Apxeoлoгичeckи пpoyчbahия 2006–2010. Cъctabиteлctbo и peдakция Диmиtъp Чephakob, Pyce, 2012, 279 p. (Meda Toderaş) 185
   
Sorin-Cristian Ailincăi, Începuturile epocii fierului în Dobrogea. Cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, judeţul Tulcea, Biblioteca Istro-Pontică, Seria Arheologie 8, Editura Istros, 2013, 242 p., 41 fig., 74 pl. (Cristian Eduard Ştefan) 186
   
Apollonia du Pont (Sozopol). La nécropole de Kalfata (Ve–IIIe s. av J.-C.). Fouilles francobulgare (2002–2004), A. Hermary, K. Panayotova, A. Baralis, M. Damyanov,
A. Riapov, avec des contributions de Ph. Columeau, B. Devillers, M. Gyuzelev, A. Keenleyside, A.-S. Koeller, N. Marriner, Chr. Morhange, D. Nedev, A. Richier,
Bibliothčque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaines 5, Paris, 2010, 300 p., 129 pl. (Florina Panait-Bîrzescu)
188
   
ABREVIERI 191