STUDII
 
 
EMILIAN TELEAGA, Contribuţii privind mormintele hallstattiene târzii cu zăbale de tip Szentes-Vekerzug în bazinul carpatic 5
   
ANDREI MĂGUREANU, Identitate religioasă la nord de Dunăre. Creştinismul 31
   
ADRIAN BĂTRÎNA, Biserica familiei Năsturel din Herăşti (jud. Giurgiu). Cercetări arheologice 71
   
NOTE ŞI DISCUŢII  
   
GHEORGHE ALEXANDRU NICULESCU, Autonomy and epistemic humility: reassembling the discipline 87
   
ALEXANDRU S. MORINTZ, Groma, un instrument topografic străvechi 95
   
ANDREI GEORGESCU, ANDREI BĂLĂRIE, The story of a Sarmatian grave rescued by Florin Medeleţ at Gelu (Variaş comm., Timiş County) 119
   
EUGEN PARASCHIV-GRIGORE, Un sigiliu romano-bizantin descoperit la Fântâna Mare, jud. Constanţa 139
   
ERWIN GÁLL, MIHÁLY HUBA HŐGYES, Observaţii privind lucrarea Gyergyószentmiklós a régészeti kutatások tükrében (Gheorgheni în lumina cercetărilor arheologice) 149
   
OANA DAMIAN, Consideraţii asupra cercetării arheologice într-un sit suprapus de o așezare modernă. Studiu de caz: Nufăru, jud. Tulcea 161
   
CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigrafcă a României (XXXVI, 2016) 191
   
LIANA OŢA, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifce a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” 213
   
RALUCA KOGĂLNICEANU, MIHAI GLIGOR, Homines, Funera, Astra (HFA) – Cronica unui simpozion internaţional după șase ediții (2011–2017) 255
   
ANCA-DIANA POPESCU, Două conferințe internaționale organizate la Târgu Jiu 275
   
RADU BĂJENARU, Conferinţa internaţională Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze and Early Iron Age. Conference to the memory of Alexandru Vulpe (Tulcea, 10–14 noiembrie 2017) 285
   
EMILIAN TELEAGA, Raport şiinţific privind rezultatele cercetărilor desfăşurate în anii 2015–2017 în cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-1602 „Înmormântări şi obiceiuri
funerare în Hallstattul târziu la Dunărea de Jos”
289
   
TEZE DE DOCTORAT
 
 
GABRIEL VASILE, Consideraţii istorico-arheologice asupra populaţiilor atribuite necropolelor medievale din Dobrogea (sec. XI–XV) obţinute prin prisma analizelor de antropologie fizică 313
   
IN MEMORIAM  
   
Zoe Petre (23 august 1940 – 1 septembrie 2017) (Mircea Angelescu) 327
   
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
Adela Kovács, Temple, sanctuare, altare în Neoliticul și Epoca Cuprului din sud-estul Europei / Temples, Sanctuaries, Altars in Neolithic and Copper Age from south-east Europe, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2016, 385 p., 556 fg. (Cristian Eduard Ştefan) 331
   
Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Mihail Băţ, Evoluţia habitatului din microzona Saharna în epoca fierului, Biblioteca Tyragetia 27, Chişinău, 2016, 464 p. (Sorin Ailincăi) 333
   
Charlotte Fabech, Ulf Näsman (eds.), The Sösdala Horsemen and the equestrian elite of ffth century Europe, Jutland Archaeological Publications, Vol. 99, Mosegĺrd, 2017,
451 p. (Radu Harhoiu)
334
   
Florin Mărginean, Ioan Stanciu, Dan Băcueţ-Crişan (eds.), Locuirea medievală timpurie din Transilvania şi vecinătăţi / The Early Medieval Habitation from Transylvania
and its Surroundings. Lucrările conferinţei naţionale Locuirea medievală timpurie din Transilvania şi vecinătăţi, Lipova (jud. Arad), 27–29 octombrie 2016, Orbis
Mediaevalis I, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017, 346 p., 61 fg., 20 tabele, 4 hărţi incluse în text, 100 pl. (Adrian Ioniţă)
337
   
ABREVIERI 343