STUDII
 
 
ADINA BORONEANŢ, MEDA TODERAŞ, Consideraţii preliminare asupra plasticii din situl 4 de la Gothatea 5
   
AUREL-DANIEL STĂNICĂ, GABRIEL VASILE, Date arheologice şi antropologice despre o necropolă medio-bizantină de la Isaccea–Noviodunum (jud. Tulcea), sectorul Terenul Poliţiei de Frontieră 49
   
DANIELA MARCU ISTRATE, Feldioara înainte şi după cavalerii teutoni. Fortificaţia aşezării medievale 121
   
NOTE ŞI DISCUŢII  
   
ION MAREŞ, Date noi referitoare la obţinerea sării din saramură în eneolitic. Brichetaje descoperite în aşezarea Cucuteni A-B1 de la Adâncata – Dealul Lipovanului (jud. Suceava) 155
   
BIANCA PREDA-BĂLĂNICĂ, ALIN FRÎNCULEASA, DANIEL GARVĂN, Un topor cu gaură de înmănuşare transversală descoperit la Slon (com. Ceraşu, jud. Prahova) 177
   
DRAGOŞ MĂNDESCU, Descoperiri funerare aparţinând grupului Ferigile la Stoeneşti – Valea Miriuţei (jud. Argeş) 193
   
ALEXANDRU AVRAM, Inscription funéraire hellénistique d’Istros 213
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Participarea flotei romane la războiul dacic al împăratului Traian 217
   
ADRIAN BĂTRÎNA, LIA BĂTRÎNA, Din nou despre biserica „Sfântul Nicolae” din Rădăuţi 225
   
CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigrafică a României (XXXVII, 2017) 269
   
LIANA OŢA, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” 287
   
OANA DAMIAN, „140 de ani de arheologie dobrogeanăˮ. Cronica unei expoziții 329
   
OANA DAMIAN, Nufăru 40. Colocviu și expoziție fotodocumentară dedicate cercetării arheologice a unei cetăți bizantine de la gurile Dunării, Proslavița 337
   
TEZE DE DOCTORAT
 
 
FLORIN CIULAVU, Activitatea monetăriei de la Alba Iulia. Studiu numismatic, istoric şi arheologic 347
   
IN MEMORIAM  
   
Gânduri despre Dumitru (Mitruţ) Ţeicu (Zeno Karl Pinter) 355
   
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
Jenny Strauss Clay, Irad Malkin, Yannis Z. Tzifopoulos (eds.), Panhellenes at Methone: graphę in Late Geometric and Protoarchaic Methone, Macedonia (ca 700 BCE), Trends in Classics - supplementary volumes 44, Editura Walter de Gruyter, Berlin – Boston, 2017, x + 377 p. (Iulian Bîrzescu) 359
   
Nathan Badoud, Le temps de Rhodes. Une chronologie des inscriptions de la cité fondée sur l’étude de ses institutions, Vestigia. Beiträge zur alten Geschichte 63, Editura C.H. Beck, München, 2015, XVII + 542 p., 148 fig. (Iulian Bîrzescu) 361
   
Toni Ńaco del Hoyo, Fernando López Sánchez (eds.), War, Warlords, and Interstate Relations in the Ancient Mediterranean, Impact of Empire 28, Leiden – Boston, Editura Brill, 2018, xiv + 504 p. (Liviu Mihail Iancu) 363
   
Christoph Hinker, Ausgewählte Typologien provinzialrömischer Kleinfunde. Eine theoretische und praktische Einführung. Beiträge zur Archäologie 8, Editura LIT, Viena – Berlin, 2013, 368 p., 58 ilustrații (Cristina-Georgeta Alexandrescu) 367
   
Gleb V. Kubarev, Alttürkische Gräber des Altaj, Archäologie in Eurasien, Band 33, Editura Dr. Rudolf Habelt, Bonn, 2017, XII + 402 p., 457 fig. (Adrian Ioniţă) 369
   
Maria-Venera Rădulescu, Meșteșug, artă, document. Cahlele din Țara Românească, secolele XIV–XVII, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016–2017, 430 p. (incluzând 19 fig. și 158 pl.) (Daniela Marcu Istrate) 372
   
Sófalvi András, Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori udvarhelyszéken/Război și autoapărare în scaunul Odorhei în Evul Mediu și epoca Principatului, Erdélyi Múzeum-Egyesület/Editura Muzeului Ardelean, Kolozsvár/ClujNapoca, 2017, 616 p. (incluzând 549 fig. și o hartă) (Daniela Marcu Istrate) 375
   
Ioan Marian Țiplic (ed.), Oameni și comunități în jurul Carpaților (Minerva, IV; Collectanea, 2), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 202 p. (Sebastian Ovidiu Dobrotă) 378
   
Pontica L, 2017 (Oana Damian) 380
   
ABREVIERI 385