STUDII
 
 
ADINA BORONEANŢ, MEDA TODERAŞ, Preliminary considerations regarding some plastic representations from Site 4 at Gothatea 5
   
AUREL-DANIEL STĂNICĂ, GABRIEL VASILE, Archaeological and anthropological data on a Middle-Byzantine necropolis at Isaccea–Noviodunum (Tulcea County), Border Police Territory sector 49
   
DANIELA MARCU ISTRATE, Feldioara before and after the Teutonic Knights. The mediaeval fortification 121
   
NOTE ŞI DISCUŢII  
   
ION MAREŞ, New data regarding salt extraction from brine in the Eneolithic. Briquettages discovered in the Cucuteni A-B1 settlement from Adâncata – Dealul Lipovanului, Suceava County 155
   
BIANCA PREDA-BĂLĂNICĂ, ALIN FRÎNCULEASA, DANIEL GARVĂN, A shaft-hole axe discovered in Slon (Cerașu locality, Prahova County) 177
   
DRAGOŞ MĂNDESCU, Funerary findings belonging to Ferigile group at Stoeneşti – Valea Miriuței (Argeș County) 193
   
ALEXANDRU AVRAM, Inscription funéraire hellénistique d’Istros 213
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, La participation de la flotte romaine à la guerre dacique de l’empereur Trajan 217
   
ADRIAN BĂTRÎNA, LIA BĂTRÎNA, Once more about the “Saint Nicholas” church from Rădăuți 225
   
CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Chronique épigrafique de la Roumanie (XXXVII, 2017) 269
   
LIANA OŢA, Session annuelle de communications scientifiques de l’Institut d’Archéologie « Vasile Pârvan » 287
   
OANA DAMIAN, « 140 ans d’archéologie dobroudjéene ». Chronique d’une exposition 329
   
OANA DAMIAN, Nufăru 40. Colloque et exposition photodocumentaire dediés à la recherche archéologique d’une forteresse byzantine, située à l’embouchure du Danube, Proslavitza 337
   
TEZE DE DOCTORAT
 
 
FLORIN CIULAVU, The activity of the mint of Alba Iulia. Numismatic, historical and archaeological study 347
   
IN MEMORIAM  
   
Thoughts about Dumitru (Mitruţ) Ţeicu (Zeno Karl Pinter) 355
   
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE  
   
Jenny Strauss Clay, Irad Malkin, Yannis Z. Tzifopoulos (eds.), Panhellenes at Methone: graphê in Late Geometric and Protoarchaic Methone, Macedonia (ca 700 BCE), Trends in Classics - supplementary volumes 44, Editura Walter de Gruyter, Berlin – Boston, 2017, x + 377 p. (Iulian Bîrzescu) 359
   
Nathan Badoud, Le temps de Rhodes. Une chronologie des inscriptions de la cité fondée sur l’étude de ses institutions, Vestigia. Beiträge zur alten Geschichte 63, Editura C.H. Beck, München, 2015, XVII + 542 p., 148 fig. (Iulian Bîrzescu) 361
   
Toni Ñaco del Hoyo, Fernando López Sánchez (eds.), War, Warlords, and Interstate Relations in the Ancient Mediterranean, Impact of Empire 28, Leiden – Boston, Editura Brill, 2018, xiv + 504 p. (Liviu Mihail Iancu) 363
   
Christoph Hinker, Ausgewählte Typologien provinzialrömischer Kleinfunde. Eine theoretische und praktische Einführung. Beiträge zur Archäologie 8, Editura LIT, Viena – Berlin, 2013, 368 p., 58 ilustrații (Cristina-Georgeta Alexandrescu) 367
   
Gleb V. Kubarev, Alttürkische Gräber des Altaj, Archäologie in Eurasien, Band 33, Editura Dr. Rudolf Habelt, Bonn, 2017, XII + 402 p., 457 fig. (Adrian Ioniţă) 369
   
Maria-Venera Rădulescu, Meșteșug, artă, document. Cahlele din Țara Românească, secolele XIV–XVII, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016–2017, 430 p. (incluzând 19 fig. și 158 pl.) (Daniela Marcu Istrate) 372
   
Sófalvi András, Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori udvarhelyszéken/Război și autoapărare în scaunul Odorhei în Evul Mediu și epoca Principatului, Erdélyi Múzeum-Egyesület/Editura Muzeului Ardelean, Kolozsvár/ClujNapoca, 2017, 616 p. (incluzând 549 fig. și o hartă) (Daniela Marcu Istrate) 375
   
Ioan Marian Țiplic (ed.), Oameni și comunități în jurul Carpaților (Minerva, IV; Collectanea, 2), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 202 p. (Sebastian Ovidiu Dobrotă) 378
   
Pontica L, 2017 (Oana Damian) 380
   
ABREVIERI 385