STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE ȘI ARHEOLOGIE
(SCIVA)

revistă a institutului de arheologie vasile pârvan al academiei române

   

 

 

 

Adresa Redactorului șef:
d
r. Oana Damian
Revista Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA)
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române
Calea 13 Septembrie, nr. 13, cam. 332, 050711 București, sector 5
e-mail:
oanadamian63@gmail.com

Adresa Redacției
Redacția revistelor Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române,
Str. Henri Coandă, nr. 11, 010667 București, sector 1
Tel. +40 21 212 88 69
Tel./fax: 40.(0)21/212.88.62
Web: www.iabvp.ro
contact: Dr. Raluca Kogălniceanu - secretar de redacție
email: iab.redactie@gmail.com
telefon: 004/0731.446.793

                 Editura Academiei Române
                 Calea 13 Septembrie, nr. 13, 050711
                 București, România
                 Tel. +40 21 318 81 46; +40 21 318 81 06
                 Fax: +40 21 318 24 44
                 e-mail: edacad@ear.ro 

                 web: www.ear.ro 

Mod de procurare: 

Revista Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA) poate fi procurată pe bază de abonament la: 

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

sau

ORION PRESS IMPEX 2000 S.R.L.
Web: www.orionpress.ro
P.O. Box 77-19 Sector 3, București, România
Tel. 4021 335 02 96; 4021-301 87 86
Fax: 4021 335 02 96
E-mail:
office@orionpress.ro

sau

S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.
Web: www.manpres.ro
Piața Presei Libere, nr. 1, Corp B, Etaj 3,
Cam. 301-302, sector 1, București, România
Tel. 4021 314 63 39; Fax: 4021 314 63 39
E-mail:
abonamente@manpres.ro; office@manpres.ro

              

 

 Cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice corespondență referitoare la acesta, vor fi

trimise la adresa:

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE „VASILE PÂRVAN” AL ACADEMIEI ROMÂNE

web: https://iabvp.ro/

Str. Henri Coandă, nr. 11, 010667 București, România
Tel. 4021 212 88 69
Fax: 4021 212 88 62

E-mail: iab.redactie@gmail.com