STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE ȘI ARHEOLOGIE
(SCIVA)

revistă a institutului de arheologie vasile pârvan al academiei române

   

 

·         Norme de redactare

·         Trimiterea manuscriselor

·         Procedura de evaluare

·         Declarația de etică

·         Acord de publicare și drepturi de autor

·         Șablon

 

Revista are următoarele secțiuni: (versiune pdf.)

~          Studii (25-40 p.)
~          Note și discuții (10-20 p.)
~          Mici descoperiri (5-15 p.)
~          Cronica (5-15 p.)

~          Teze de doctorat (7-12 p.)
~          Personalia (3-10 p.)
~          Recenzii și note bibliografice (1-10 p.)

Recomandări generale:

 Text:

1. Vă rugăm să trimiteți textele scrise cu font Times New Roman 12, la un rând, format A4 (.doc, .docx sau .rtf)

2. Fiecare articol trebuie să aibă un rezumat (max. 250 de cuvinte) și o listă de cuvintecheie (max. șapte) în limbile română și engleză (precum și în limba în care este scris articolul, dacă aceasta nu este limba română sau limba engleză).

3. În cazul lucrărilor de mai mare întindere (peste 15 pagini), pentru înlesnirea prezentării, autorul își poate organiza expunerea pe capitole și subcapitole, evidențiate prin numerotare sau/și subtitluri.

Note infrapaginale:

1. Notele infrapaginale trebuie să fie concise și numerotate continuu.

2. Trimiterile bibliografice vor cuprinde numele autorului, anul, pagina (de ex.: Suceveanu 2009, p. 175). În cazul unui autor cu mai multe contribuții din același an, se va face departajarea prin adăugarea unei litere (de ex.: Gill 1988a; Gill 1988b). În cazul unei contribuții cu mai mult de trei autori, se va trece numele primului autor, după care se adaugă et alii.

3. Recomandăm abrevierile folosite în numerele anterioare ale revistei Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (vezi și SCIVA 46, 3-4, 1995).

 Lista bibliografică:

Lista va conține două coloane, dintre care prima va menționa numele autorului/autorilor și anul apariției lucrării; cea de-a doua coloană va evidenția citarea completă a trimiterii, menționând în ordine: prenumele (prescurtat prin inițială) și numele autorului/autorilor, titlul lucrării, locul apariției, anul. Lista va fi organizată alfabetic, după numele autorului/primului autor. 

Exemple:

 

Alexandrescu 1978                  P. Alexandrescu, Histria. IV. La céramique grecque archaïque et classique, București, 1978.

Bernabò Brea, Cavalier 1959 L. Bernabò Brea, M. Cavalier, Mylai, Novara, 1959.

Hansen 1992                           S. Hansen, Depozite ca ofrandă: o contribuție la interpretarea descoperirilor de depozite din perioada timpurie a UFZ, SCIVA 43, 4, 1992, p. 371–392.

Huth 2016                               C. Huth, Gifts from the Gods. A new look at some weapons and vessels from the Metal Ages, în C.A. Murray (ed.), Diversity of Sacrifice. Form and Function of Sacrificial Practices in the Ancient World and Beyond, New York, 2016, p. 49–64.

Robiolla, Blengino,

Fiaud 1998                              L. Robbiola, J.-M. Blengino, C. Fiaud, Morphology and mechanisms of formation of natural patinas on archaeological Cu-Sn alloys, Corrosion Science 40, 12, 1998, p. 2083–2111.

 Ilustrația:

1. Pentru fiecare ilustrație se face trimiterea în text, între paranteze rotunde (de ex., fig. 1).

2. Lista figurilor trebuie să se găsească la sfârșitul articolului, în limbile română și engleză (dar și în limba articolului, dacă aceasta nu este limba română). 

3. Ilustrația poate fi concepută atât ca planșe, cât și ca figuri mai mici, care vor fi incluse în text.

4. Oglinda paginii este 19 x 13,5 cm. Autorii sunt rugați să țină cont de aceste dimensiuni și să lase spațiul necesar legendei ilustrației.

5. Ilustrația trebuie trimisă în format JPEG sau TIFF, rezoluție minimă 300 dpi.

6. Tabelele trebuie trimise ca text (.doc, .docx sau .rtf) și nu ca imagine.

Pentru alte detalii, vă rugăm să citiți Norme de redactare a manuscriselor, SCIVA 61, 3-4, 2010, p. 393-405.