Studii
 
 
CRISTIAN EDUARD ŞTEFAN, Unele observaţii privind habitatul fazei Giuleşti a culturii Boian
 
5

MIHAI IRIMIA, Considérations concernant la fin de la culture Coslogeni

31
   
SIMONA LAZĂR, Īnceputul epocii fierului īn zona Rāmnicu Vālcea 49
   
FLORINA PANAIT BĪRZESCU, Iconografia lui Apollo pe monedele cetăţii Tomis 73
   
GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Contribuţii la cunoaşterea locuirii medio-bizantine de la Beroe–Piatra Frecăţei (sec. X–XII) 86
   
IRINA ACHIM, Vechi muzee arheologice de sit. I. Studiu de caz: Histria 117
   
NOTE ŞI DISCUŢII  
   
ROXANA MUNTEANU, GHEORGHE DUMITROAIA, Un pumnal din epoca bronzului descoperit la Poduri (jud. Bacǎu) 133
   
BOGDAN CONSTANTINESCU, FLORIN CONSTANTIN, CĂTĂLINA PĂUNA, ANCA DIANA POPESCU, DANIELA STAN, Consideraţii privind provenienţa pumnalului de la Poduri plecānd de la datele sale compoziţionale 143
   
RADU BĂJENARU, Un pumnal de la Verbicioara (jud. Dolj) 149
   
ANCA DIANA POPESCU, CIPRIAN-CĂTĂLIN LAZANU, Toporul de bronz de la Horga (jud. Vaslui) 153
   
OLIVER DIETRICH, Tönerne Distanzplatten – Ein Beitrag zur Tracht der Wietenberg-kultur 161
   
LAURA DIETRICH, Ein Schmuckensemble der Noua-Kultur aus der Bronzezeitlichen Siedlung von Rotbav (Südostsiebenbürgen) 171
   
ALEXANDRU MADGEARU, Discul lui Paternus din tezaurul de la Malaja Pereščepina: pradǎ sau dar? 179
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
FLORIAN MATEI-POPESCU, Armata romană īn Moesia Inferior 189
   
RECENZII  
   
ACHIM POPESCU, Les réformes de Bocchoris, Maison d’édition Monitorul oficial, Bucureşti, 2007, 492 p., 99 illustration dans le texte (Octavian Bounegru)
199
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Inscripţii latine din Dacia (ILD), Editura Academiei Romāne, Bucureşti, 2005, 332 p. (Dan Dana) 201
   
NECROLOG  
   
PETRE ALEXANDRESCU (3 ianuarie 1930 – 18 iulie 2009) (Iulian Bīrzescu) 207
   
ABREVIERI 213