Studii
 
 
CRISTIAN EDUARD ŞTEFAN, Observaţii privind relaţiile de schimb în cultura Gumelniţa
 
5

FLORENTIN MUNTEANU, Contribuţii la topografia Histriei romane târzii (I)

23
   
OANA DAMIAN, ANDRA SAMSON, ŞTEFAN BÂLICI, O biserică bizantină descoperită la Nufăru (jud. Tulcea) 45
   
GABRIEL VASILE, Necropola bisericii descoperite la Nufǎru (jud. Tulcea). Analizǎ antropologicǎ 89
   
NOTE ŞI DISCUŢII  
   
BOGDAN PETRU NICULICĂ, Douǎ obiecte de bronz descoperite la sfârşitul secolului al XIX-lea la Şipeniţ (nordul Bucovinei) 107
   
DAN DANA, Din nou despre fumuri din lulele preistorice (cu privire la cartea lui Andrei Oişteanu, Narcotice în cultura română. Istorie, religie şi literatură, Ed. Polirom, Iaşi, 2010 129
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
ADINA BORONEANŢ, Perioada de trecere de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Porţile de Fier 139
   
ADRIANA PANAITE, Drumurile romane în Moesia Inferior 145
   
CRONICA  
   
COLOCVIUL INTERNAŢIONAL „GNOTHI SEAUTON – Classics and communism. The history of the studies on antiquity in the context of the local classical tradition. Socialist countries 1944/45–1989/1990”, Budapesta, 24–26 iunie 2010 (Alexandru Barnea) 153
   
A 29-a Conferinţă Internaţională de Arheologie Aeriană. Aerial Archaeology Research Group Annual Meeting. 15–18 septembrie 2010, Bucureşti (Cătălin I. Nicolae) 157
   
RECENZII  
   
RALF SCHWARZ, Pilotstudien. Zwölf Jahre Luftbildarchäologie in Sachsen Anhalt, Landesamt für archäologie Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2003, 292 p., 230 fotografii
aeriene (Cătălin I. Nicolae)
161
   
Alexander Herda, Der Apollon-Delphinios-Kult in Milet und die Neujahrsprozession nach Didyma. Ein neuer Kommentar der sog. Molpoi-Satzung, Milesische Forschungen 4, Ed. Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 2006, 543 p., 22 fig. (Florina Panait-Bîrzescu) 163
   
IN MEMORIAM  
   
EUGENIA ZAHARIA (29 ianuarie 1921 – 27 iunie 2010) 165
   
VASILE LICA (25 ianuarie 1953 – 8 noiembrie 2010) 183
   
ABREVIERI 189