TOMUL 71 – 2020 3–4                 volum complet
 
 
STUDII
 
 
IOAN FEDOR PASCU, Biserica mănăstirii dominicane de la Sighișoara. Contribuții arheologice și istorice 193
   
NOTE ȘI DISCUȚII  
   
RADU BĂJENARU, Varia Metalurgica (III). Pumnale de metal din colecţia Muzeului Dunării de Jos, Călăraşi 221
   
ANCA-DIANA POPESCU, MARTA PETRUNEAC, MARIN FOCŞĂNEANU, DRAGOŞ MIREA, ION TUŢULESCU, Analiza compoziţională şi imagistică a dălţii cu tub de înmănuşare descoperite lângă Drăgăşani 231
   
MIRCEA VICTOR ANGELESCU, Histria. Noi date... vechi despre incinta arhaică a Acropolei 243
   
DRAGOȘ HĂLMAGI, Epigraphica tomitana (I) 255
   
ALEXANDRU AVRAM, DRAGOȘ HĂLMAGI, ALINA STREINU, Un faux pourtant non dépourvu d’intérêt de la collection « Maria et dr. George Severeanu » 265
   
OANA DAMIAN, Din nou despre cetatea de la Păcuiul lui Soare 271
   
ADRIAN IONIȚĂ, ALEXANDRU SIMON, AL WA – despre Mormântul 10 din Biserica Domnească de la Curtea de Argeș la o sută de ani de la descoperirea sa 297
   
CRONICA  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigrafică a României (XXXIX, 2019) 323
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
ADRIANA GAȘPAR, Timişoara în epoca otomană în lumina descoperirilor arheologice 365
   
MARIUS BLASKO, Moneda Europei Centrale în Ţara Românească în perioada 1574–1611 373
   
IN MEMORIAM  
   
Mircea D. Matei (Adrian Ioniță) 379
   
Alexandru Barnea (Adriana Panaite) 387
   
Mihail Zahariade (Florian Matei-Popescu) 399
   
Emilian Popescu (Constantin C. Petolescu) 409
   
   
RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE
   
Bernard Holtzmann, La sculpture de Thasos. Corpus des reliefs II. Reliefs à thème héroïque, 2 vol., Études Thasiennes XXV, École Française d’Athènes, Athènes,
2018, 221 p. + LXXXIV pl. (Florina Panait-Bîrzescu)
413
   
ABREVIERI 417