Studii
 
 
IULIAN BÎRZESCU, ALBERT BALTRES, Noi date cu privire la originea şi folosirea pietrei în „Zona sacră” de la Histria în perioada arhaică 5
   
ANDREI OPAIŢ, Producţia şi consumul de vin în ţinuturile dintre Carpaţi şi Marea Neagră (secolele II a. Chr. – III p. Chr.): Unele consideraţii 21
   
MONICA DRAGOSTIN, L’onomastique grecque dans la Dacie Romaine 67
   
ADRIAN IONIŢĂ, Începuturile colonizării Ţării Bârsei reflectate arheologic  
   
NOTE ŞI DISCUŢII 121
   
ANCA-DIANA POPESCU, MARIANA IOSIFARU, ION TUŢULESCU, BOGDAN CONSTANTINESCU, Câteva comentarii pe baza analizei compoziţionale a pumnalului de la Ocniţa 133
   
RADU BĂJENARU, Varia metalurgica (I), Despre topoarele de la Măluşteni (jud. Vaslui) şi Gostinu (jud. Giurgiu) 149
   
MICI DESCOPERIRI  
   
EUGEN PARASCHIV-GRIGORE, Un sigiliu bizantin descoperit la Nufăru, jud. Tulcea 159
   
SILVIU OŢA, Un cercel medieval descoperit la Dridu 167
   
TEZE DE DOCTORAT  
   
THEODOR IGNAT, Cultura Gumelniţa pe Valea Mostiştei. Aşezarea de la Sultana – Malu Roşu 177
   
ION TUŢULESCU, Eneoliticul final – bronzul timpuriu în zona deluroasă şi montană a Olteniei 185
   
CRONICA  
   
ADINA BORONEANŢ, ANDREI MĂGUREANU, The Annual Session of Research Reports of „Vasile Pârvan” Institute of Archaeology. A Brief Summary 189
   
RECENZII  
   
Susan Pollock, Reinhard Bernbeck, Kamyar Abdi (eds.), The 2003 Excavations at Tol-e Baši, Iran. Social Life in a Neolithic Village, Archäologie in Iran und Turan, Band 10, Verlag Philipp von Zabern, Mainz, 2010, 326 pag. (Meda Toderaş) 211
   
ABREVIERI 215