EDITORIAL
 
 
Editura Academiei Române la șapte decenii de activitate (1948–2018) 5
   
TROPAEUM TRAIANI 50
 
 
ADRIANA PANAITE, Adamclisi–Tropaeum Traiani (1968–2018) 49
   
MARGARETA ARSENESCU, CAROL CĂPIŢĂ, MARIA MAGDALENA DUŢESCU ŞTEFAN, DAN ŞTEFAN, Săpăturile de la Adamclisi – Platou Est 59
   
MALA-MARIA STAVRESCU-BEDIVAN, Resturile osteologice de mamifere descoperite la Adamclisi – Platou Est (2002) 65
   
LINDA ELLIS, JOHN MARSHALL, DON L. WILLIAMSON, Hydroarchaeology Program in the territorium of Tropaeum Traiani–Adamclisi. Results of microscopic and X-ray diffraction analyses of construction material from the Roman aqueduct 73
   
LINDA ELLIS, Hydroarchaeology and public health: results of chemical testing of water sources in the territorium of Tropaeum Traiani–Adamclisi 83
   
ISTORIA ARHEOLOGIEI  
   
OANA DAMIAN, RENATA TATOMIR, Despre fondul de obiecte egiptene al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti 93
   
RENATA TATOMIR, Rezultate preliminare ale cercetării colecției de antichități egiptene a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti 143
   
DESPINA MĂGUREANU, Despre oameni şi pietre... Epistole dobrogene către Grigore G. Tocilescu 151
   
MIRCEA VICTOR ANGELESCU, Histria în anul 1917 181
   
PROBLEME ACTUALE ALE ARHEOLOGIEI  
   
Declaraţia EAA din 2019 de la Berna „Arheologia şi viitorul democraţiei” 199
   
GHEORGHE ALEXANDRU NICULESCU, Arheologia și politicul 201
   
ALEXANDRU DRAGOMAN, Argument pentru decolonizarea practicii arheologice din România postcomunistă 217
   
 CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Cronica epigrafică a României (XXXVIII, 2018) 245
   
LIANA OŢA, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” 297
   
ALEXANDRU MORINTZ, GABRIEL VASILE, Cronica celei de-a doua ediții a conferinței internaționale Cercetări bioarheologice și etnoculturale în sud-estul Europei, Crihana Veche, raionul Cahul, Republica Moldova 341
   
IN MEMORIAM  
   
Alexandru Szentmiklosi (Ana-Cristina Hamat) 355
   
Maria Bărbulescu (Alexandru Barnea) 361
   
Dragomir Popovici (George Trohani) 365
   
Bogdan Constantinescu (Daniela Cristea-Stan) 377
   
Doina Benea (Constantin C. Petolescu) 385
   
Svetlana Reabțeva (Eugen Nicolae, Nicolai Telnov, Ana Boldureanu) 389
   
Nicolae Gudea (Constantin C. Petolescu) 409
   
Petre Roman (Alexandru Morintz) 411
   
Gheorghe I. Cantacuzino (Adrian Ioniță) 415
   
Mişu Davidescu (Constantin C. Petolescu) 423
   
ABREVIERI 427